Hedenlo Healing Arts erbjuder Energiterapi i Stockholm och Human Design Readings online.

Genom dessa två modaliteter uppnås Självkännedom och Självkärlek, de två grundpelarna för ett djupt tillfredsställande, glädjefyllt och kärleksfullt liv.

Human Design i kombination med Gene Keys visar oss hur vår energi fungerar både inom oss och i relation till andra människor, till arbete och livssyfte. Det visar oss från vilken plats inom oss som vi fattar de mest autentiska besluten för vår livsväg. Genom att följa vår design blir vi de bästa versionerna av oss själva och våra liv tar då sina högsta uttryck.

Human Design x The Gene KeysReadings & Coaching

Dessa två system är redan helt otroliga i sig själva, när man sedan kombinerar dem så har man något så potent och magiskt i sina händer.

Tillsammans så innehåller dem allt som vi som mänsklighet behöver veta om oss själva för att kunna blomstra på varje plan av våra liv

Det finns även saker som vi inte själva kan komma åt för att de sitter så pass djupt och det är där Energiterapi kommer in.

Det är ett fantastiskt verktyg som tillåter oss att gå in i energisystemet, komma i kontakt med stagnerad energi och frigöra den. Detta är ofta en otroligt frigörande process som skapar plats för mer glädje, inre kontakt och frihet i den egna kroppen.

Det är en oslagbar känsla att få större tillgång till allt det man verkligen är.